EFT - "Emotional Freedom Techniques"
- metoden för alla känslomässigt orsakade problem...
...och förhindrade möjligheter.EFT-kurser i Göteborg

 

För närvarande kan jag inte erbjuda några EFT-kurser i Göteborg och
jag
kommer lite senare att meddela dig som gjort intresseanmälan.

Tillsvidare låter jag texterna här stå kvar som information.

Titta gärna in framöver för ev. ytterligare information.

Varma hälsningar   Per Thuresson

 


Grundkursens innehåll
 - Steg 1
för att lära EFT på ett gediget sätt för att lösa problem.
Så här bokar du din plats

Inget kan ersätta upplevelserna under en EFT-kurs tillsammans med andra!

Studiemateriel vid kurstillfället:
Till Grundkursen hör en särskild manual. Den får du som PDF-fil till din mail veckan efter kurstillfället.

På kursdagen tar vi upp teori, frågor och resonemang kring EFT blandat med åtskilliga övningar/behandlingar:
Fysiska problem t.ex. värk, Beroenden, Fobier, Smärtsamma minnen. Du får lära dig hur man gör samt öva på några egna problem.
Bara att bli av med en fobi eller ett beroende, att våga flyga, våga tala inför andra, att få kontroll över någon enveten värk eller något annat känslomässigt orsakat problem kan vara mycket värt!
Redan efter kurshelgen kan du börja behandla dig själv och dina närmaste inom EFT-metodens många användningsområden. Överraskande ofta lyckas du, trots att du är nybörjare.

Ur kursinnehållet:

 •   Grundreceptet för EFT: noggrann genomgång och övning   
 •   Psykologisk reversering - Hur man motverkar "självsabotage"
 •   Att behandla sig själv och andra
 •   När EFT inte bör användas / utövarens kompetens
 •   Användningsområden
 •   Aspekterna - hur de inverkar
 •   Apex-effekten (förnekande)
 •   Genvägar och varianter
 •   Om det inte funkar
 •   Hur EFT kom till
 •   Funktionsteori
 •   Många behandlingar: vi prövar EFT på Värk, Beroende, Fobi och Trauma
 •   Svensk dokumentation.
Det bra om du "har med dig" något eget problem att öva på, t.ex. värk, spänningstillstånd, fobi, beroende, smärtsamt minne eller negativ känsla. Man kan även arbeta med hemliga problem, som man kanske inte vill avslöja.

Men, om du har lite svårare problem, tänk på att kursen inte är tänkt som en individuell behandling, tiden får ju fördelas mellan kursdeltagarna.

En liten varning J
Direkt efter denna kurs kan du börja använda EFT på "vardagsproblem" för dig själv och dina närmaste, ofta med förbluffande resultat. Med kursmanualen och alla tipsen kan du sedan
fördjupa dig i din egen takt och gå vidare så långt du själv önskar.
OBS: Begränsa dig till områden du behärskar; individer med psykiska problem eller "tung" bakgrund bör du inte behandla utan samtidig assistans av någon med utbildning inom området, se även "Biverkningar".

Om du går in för och tar till dig EFT kan du ha stor glädje av metoden, både för dig själv och andra.
Den kan lösa och förändra ditt sätt att se på många problem. Och ge dig oanade möjligheter!Läs vad några deltagare tyckte om kursen.

  Till menyn

Fortsättningskurs EFT, fördjupning & personlig utveckling  - Steg 2
med fokus på möjligheter, mål och verklig förändring.... för dig själv och dina närmaste!
Så här bokar du din plats

Inget kan ersätta upplevelserna under en kurs tillsammans med andra!

Fortsättningskursen har flera inslag som normalt inte ingår i Gary Craigs "Official EFT"
T.ex. Hur man gör EFT utan att behöva tänka ut vad man skall säga (en av de vanligaste utmaningarna). Om att göra diskret EFT.
EFT & Affirmationer. EFT på djur och på distans. Och om LOA - Attraktionslagen.

Studiemateriel vid kurstillfället:
En särskild manual hör till Fortsättningskursen. Strax efter kurstillfället får du den som PDF-fil som du kan skriva ut via datorn.
Möjlighet att hyra Gary Craigs utbildnings-DVD-serier.

Ur kursinnehållet:

·        Personlig utveckling - vidga gränserna - "En större verklighet"
·        Att fokusera på det positiva efter att först ha "rensat landet från ogräs"
·        Att göra behandlingen mer djupverkande
·        Att leka med språket = "ruska om i sinnet" för att få betydligt snabbare effekter
·        Känslomässigt förhindrade möjligheter
·        Att nå mål – och bortom dessa
·        Hur vi alla präglas under barndomen – vad göra?
·        Att skapa nya önskade betingade reflexer (=ändra på oönskade reaktioner i vissa situationer). Att istället för att bara neutralisera oönskade känslor skapa ett väl definierat positivt tillstånd.
·        Få fart på affirmationer
·        Få dubbel fart på affirmationer
·        Ett sätt att använda EFT för att nå alla ”core issues” och skapa verklig inre frid.
·        Slow EFT
·        "The Secret" - vad saknas? Hur kompletterar man med EFT för att verkligen få fart på attraktionslagen (LOA)?
·        LOA, mer om Lagen Om Attraktion. Några ofta missade förutsättningar för att få LOA att ge det man verkligen önskar och inte bara det gamla vanliga.
·        EFT-behandling av djur
·        EFT & Relationer
·        EFT och "Tidigarelivupplevelser"
·        EFT och andlighet
·        Fenomenet ”Borrowing Benefits”Läs vad några deltagare tyckte om kursen.

  Till menyn

Terapeutkurs EFT  - Steg 3
För dig som vill lära mycket mer om EFT .... för att hjälpa andra .... kanske arbeta med EFT.
Fördjupningar och analys av EFT-behandlingen.

Så här bokar du din plats

Inget kan ersätta upplevelserna under en kurs tillsammans med andra!

Studiemateriel vid kurstillfället:
En särskild manual hör till Terapeutkursen. Strax efter kurstillfället får du den som PDF-fil som du kan skriva ut via datorn.
Möjlighet att hyra Gary Craigs utbildnings-DVD-serier.

Ur innehållet:
·        det allra viktigaste inför en behandling
·        hur skapa förtroende - klientbemötande

·        den perfekta inledningen på en behandling?
·        hur undvika att ta på sig klientens bekymmer
·        hur undvika starka reaktioner
·       effektivare behandlingar & djupare verkningsmekanismer
·        att demonstrera metoden: "Prova på EFT" för olika intressegrupper
·        EFT-gruppbehandlingar
·        behandling över telefon och alternativa tillvägagångssätt
·        EFT som komplement till andra metoder. Och tvärtom.
·        analys av omformuleringar, att få klienten att se det ur ett mer neutralt perspektiv.
·       Om transtillstånd. Att driva på eller bara låta klienten själv göra den inre resan?
·        Humor - varför, hur och när?   Intuition - att följa den
·        Varför lyckas Gary Craig så bra? Kan du lika bra? Vilka omständigheter styr?
·       att bygga upp sin praktik. praktiska och ekonomiska råd
·       den nya Certifieringen genom Gary Craig (frivillig)
·        Introduktion till TAT - prova på "Tapas Acupressure Technique" (inte EFT)
·      J  Varning: du är inte färdig efter kurshelgen! Det är nu som en lång och intressant vandring väntar dig.

Tankar för framtiden: EFT börjar nu spridas påtagligt bland allmänheten. Många som kontaktar mig nu håller redan på privat med EFT. Min önskan är att förmedla så mycket som möjligt av det jag hela tiden lär mig under utövandet av EFT. Och kursdeltagarnas erfarenheter är minst lika viktiga. Därför är...

Terapeutkursen är mer interaktiv - deltagarna har så mycket kompletterande kunskap och vi bidrar alla till kursens innehåll. Det är också bra om vi hjälps åt med det praktiska. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Fri repetition av kurserna! Jag erbjuder dig som gått Terapeutkursen fri repetition av alla kurser som du gått tidigare. Mer om repetition här.

Förutsättning för Terapeutkursen: att du gått både Grund- & Fortsättningskursen.

Snabbkurs? Terapeutkursen är alldeles för viktigt för att forceras som en snabbkurs. Och den är inte heller en sådan, den är tänkt som en god början. Det är först nu som resan börjar. Med dina egna erfarenheter, manualen, ev. lånade DVD-skivor och alla tips kan du gå vidare - så långt du önskar!

Läs vad några deltagare tyckte om kursen. 

 Till menyn

Vad tyckte kursdeltagarna?   Många ville berätta efteråt.   Läs här: http://www.eft.se/feedback.htm

 

Till menyn
Uppdaterad senast  2019-02-17