EFT - "Emotional Freedom Techniques"
- metoden för alla känslomässigt orsakade problem...
...och förhindrade möjligheter.  Snabblänkar denna sida:
    EFT´s huvudhemsida - "Official EFT" av Gary Craig
    Svenska sidor om EFT
    Videos om EFT, Länkar
    Tapping World Summit
    EFT-böcker på Svenska
Länkar, YouTube, svenska sidor om EFT
Manualer & Böcker om EFT på svenska

EFT´s huvudhemsida - Official EFT: http://www.emofree.com/ av upphovsmannen Gary Craig. Gary och dottern Tina har nu strukturerat hela det enorma utbildningsmaterialet och fått till det riktigt pedagogiskt och bra. Den nya fria manualen är upplagd på nytt sätt så att man slipper bläddra: man kan nå direkt dit man vill från den klickbara menyn på vänstersidan. Flera demovideos.

Svenska sidor om EFT finns det gott om numera. Intressant läsning från utövare, olika diskussionsforum och intressegrupper. Oftast är man antingen entusiastisk (minst sagt) eller skeptisk (minst sagt) och så blir det nog när EFT är ett så pass annorlunda sätt att behandla problem - eller möjliggöra sina mål.
Här har du drygt 300 träffar genom en Googlesökning på dom som nämner den sida du nu läser, www.eft.se
Jag blir glad när jag på olika ställen ser hänvisningar eller ibland rena textkopieringar med källan angiven: www.eft.se
Självklart kan du Googla själv för ändå fler träffar.


Dawson Church har satsat mycket på forskning och presentation, se http://www.eftuniverse.com/

Nils-Olof Jacobson, Specialistläkare Psykiatriska kliniken, Centralsjukhuset, Kristianstad
har fördjupat sig i åtskilliga intressanta fenomen, bl.a. EFT.  Besök gärna http://www.nilsolof.se/

Videos om EFT finns det mängder av på nätet. Här är några.

Gary Craig presenterar EFT, svensktextad, 7 min.
Många informativa videos finns på eft.universe.com
Länkfel f.n. på denna: Krigsveteraner med PTSD, ett av de svåraste tillstånd som finns.  Befrielse med hjälp av EFT 19 min.
Krigsveterander berättar om skillnaden med EFT, 3 min.
EFT för chokladberoende ur TV-dokumentären "Outsiders" 10 min.
Den nya biologin och EFT. Intervju med cellbiologen Bruce Lipton. 30 min.
Tankegränserna vidgas inom psykologin. Larry King i amer. TV om den nya "Energipsykologin". 8 min.
Holländska läkare använder och rekommenderar EFT. Intervju av Gary Williams. 24 min.


Tapping World Summit - det årliga evenemanget, ungefär i februari. Ett par fria intervjuer/sessioner varje dag under 10 dagar och man kan köpa allt för nerladdning. Utövandet är inte enligt "Gary Craigs Official EFT" men kunskapen och kreativiteten i många av TWS-intervjuerna är hög och jag tycker att evenemanget är väl värt att ta del av. I varje intervju ingår olika energiövningar och/eller generella behandlingar som du kan följa med i.
Mer info om Tapping World Summit

Till menyn
    EFT - metoden som gör skillnad, Ann-Sofie & Kjell Forsberg
    
När inget annat hjälper av Inkeri Barentin

    EFT vid PTSD - ett av de svåraste tillstånd som finns
Böcker om EFT på svenska

EFT - metoden som gör skillnad
av Ann-Sofi och Kjell Forsberg

 

Här kan du läsa mer om innehållet och beställa boken.

När inget annat hjälper
Energipsykologi (EFT) och hjärtfokusering
av Inkeri Barenthin

Beskrivning:
Sjukdomar, stress och annan ohälsa är ofta förenade med grundläggande obalanser och spänningstillstånd i den mänskliga organismen. Man skulle bokstavligen kunna tala om att åkommorna «underhålls» av sådana fundamentala tillstånd och får fortlöpande näring av dem. Det händer att man inte blir frisk - att inget hjälper - så länge man inte har blivit kvitt sina inre spänningar. När sjukvården har gjort sitt och man själv har gjort alla de förändringar i sitt liv som man rimligen har kunnat åstadkomma men hälsoläget ändå har inte förbättrats - vad gör man då? Man har varken tid, lust eller intresse för något komplicerat. Ja, det är sådant som den här boken handlar om. Den tar bl.a. upp några nya tekniker för avspänning och stresshantering som har blivit populära främst i USA men ännu inte riktigt nått vår del av världen. Teknikerna, som utvecklats inom områdena energipsykologi och hjärtfokusering, bygger på självhjälp och finns tillgängliga både i bokform och kostnadsfritt på Internet (många hemsidor anges i boken). Mirakeltekniker eller ej - här presenteras två som har visat sig effektiva i många stressade situationer. Stöd för dem börjar också komma fram forskningsvägen. Teknikerna är värda att prova - de är enkla, roliga och garanterat ofarliga!

Finns hos Adlibris.   ISBN13: 9789186539160

EFT vid PTSD
Handbok för tillämpning av självhjälpsmetoden EFT vid posttraumatiska stresstillstånd

av Gunilla Brattberg, leg. läkare, som arbetat i mer än fyrtio år med behandling och rehabilitering av traumatiserade människor med smärta och stressrelaterad ohälsa.

Kan köpas på Värkstadsbokhandeln eller hos Adlibris eller Bokus     ISBN 978-91-977-161-4-7

Anm: PTSD är ett av de svåraste tillstånd som finns: man återupplever det svåra som hänt ideligen, dag som natt.  Per T.

Till menyn
Uppdaterad senast  2016-05-26