EFT - "Emotional Freedom Techniques"
- metoden för alla känslomässigt orsakade problem...
...och förhindrade möjligheter.  Snabblänkar denna sida:
    Hur går det till?
    EFT - en mild behandling
    Snabbt men djupverkande
    Hur många behandlingar behövs? Pris?
    Lyckas det alltid?
    Bestående resultat
    Vanliga reaktioner efter en EFT-behandling
    Kontraindikationer & Viktigt
    Hur bokar jag en behandling?
EFT-behandlingarEFT var nog den konstigaste behandlings-
metod jag någonsin prövat...
...men det fungerade ju!

Sidan kan ha fel - rättas till framöver.   Per T.Hur går det till?
En EFT-behandling kan göras lättsamt, stundtals med humor, glädje och tårar om vartannat.
B
ehandlingen görs påklädd. Ingen utrustning används. 
Inget stoppas in i kroppen t.ex. nålar eller piller.
Anvisningar översändes inför behandlingen.

EFT-behandlingen kan göras mycket mild - ovärderligt vid svåra problem!
Har du ev. någon rädsla inför behandlingen? Denna rädsla kan man behandla först!
Inledningsvis behöver man inte heller gå in i problemet. Vid svåra problem kan man först arbeta ospecifikt för att ta udden av det hela. Eller min favorit, att arbeta med s.k. "metaforer", alltså en fantasimodell som representerar problemet. Då blir behandlingen synnerligen mild eftersom man ju har fokus på metaforen istället för på det svåra problemet.

Senare, när det känns bra, går man in på detaljerna för att testa resultatet och för att behandla på ev. djupare nivåer. Hemliga problem som du kanske inte alls vill avslöja går också att behandla.

Snabbt men djupverkande
jämfört med traditionella metoder går EFT-behandlingen ofta märkbart fortare.
Ibland blir man under behandlingen medveten om tidigare förträngda minnen, dom kommer upp i precis lagom takt och man kan verkligen gå vidare på djupet genom att behandla dessa undan för undan. Nya insikter kommer av sig själv.

Hur många behandlingar behövs?
Det är helt individuellt. Bäst är att prova en gång för att se om metoden känns rätt. Man kan få en tydlig förändring redan första gången, men ofta behövs det några behandlingar, helt beroende på hur komplexa de bakomliggande drivkrafterna är (t.ex. trauman och hur förträngda dessa är och antalet aspekter). Behandlingen fungerar utmärkt även om man inte tror på metoden.
Men du behöver tillåta metoden = vilja låta EFT verka.

Lyckas det alltid?
Nej, men om man fullföljer behandlingsserien (normalt 2-5 behandlingar) ger EFT antingen en tydlig lindring eller en fullständig befrielse från problemet för åtminstone 80 %. Och detta oavsett hur allvarligt problemet är. Ibland händer det att problemet försvinner helt efter en enda behandling, men för att inte väcka orealistiska förväntningar vågar jag inte skriva så :)

Bestående resultat!
om man lyckas med behandlingen och når de bakomliggande s.k. aspekterna är resultatet normalt bestående. Det har ingen betydelse hur länge man haft ett problem eller hur svårt det är. Komplexiteten (hur mycket som ligger bakom) spelar däremot in - metodiskt arbetar vi oss fram till lösningen. Negativa effekter är ytterst ovanligt, se även nedan.

Vanliga reaktioner efter en EFT-behandling
Spänningar, inlåsta sedan många år, kan försvinna och många upplever behandlingen som mycket avslappnande.
Även om det är ett ovanligt problem får jag ändå varna vid ev. efterföljande bilkörning: kör först när du är helt säker på att du har full uppmärksamhet!

Vid beh. av vissa beroenden kan det ibland uppstå en motvilja till det f.d. goda. Kroppen får ju äntligen ett tillfälle att säga ifrån vad den egentligen tycker efter alla år. Vid behandlingen sätter du gränsen själv och om du ångrar dig kan du efteråt sakta återvända till din favorit  :)

EFT fungerar bra på många områden men kanske allra bäst på specifika smärtsamma minnen, t.ex övergrepp/trauma, där jag märker att EFT fungerar näst intill 100% vilket i och för sig är fullständigt enastående!

Efter en lyckad behandling inträder uppenbara kognitiva och känslomässiga förändringar:
-  Före behandlingen är man kanske rädd, arg eller ledsen.

-  Efter behandlingen
är första reaktionen ofta "jag har svårt att tänka på eller få kontakt med händelsen" - man känner sig mer som en åskådare. Denna reaktion kan bero på en tillfällig inre konflikt mellan vanan (hur det brukar kännas) och den nya känslan (nu normaliserad).
Men, om man då väntar en liten stund, märker man att man visst kan tänka på det som skett, ibland faktiskt tydligare, fast nu utan överdrivna negativa känslor. Man tänker också annorlunda - och har en större förståelse - kring
händelsen och de involverade personerna.

Att nå denna förändring kan med traditionella metoder ta månader eller år - ibland tar det mer än ett helt liv.

Kontraindikationer
EFT är en underbar självhjälpsmetod som trots sin harmlösa enkelhet kan åstadkomma stora förändringar. Men jag rekommenderar dig som har allvarliga diagnoser t.ex. komplex PTSD, djup depression eller självmordstankar och sannolikt redan är under behandling att konsultera din vårdgivare innan du börjar med någon ny metod överhuvudtaget, även EFT.

Viktigt:
Med EFT kan man behandla alla känslomässigt orsakade problem. Det är viktigt att du känner att EFT kan vara något för dig.
För att du skall bli nöjd efteråt och för att vinna tid är det därför nödvändigt att du läser igenom dessa två sidor före det att du beställer behandlingen:
- dels hela denna sida du läser nu
- samt hela förstasidan www.eft.se

Boka EFT-behandling


Tidigare kunder är välkomna oavsett problem. Gärna över telefon. Numera finns jag nära Nödinge vid E45, tre mil från Göteborg. Långt ute i skogen. J
Nya kunder, enbart över telefon (jättefördel då du slipper resa) samt behandling enbart för Trauma, Fobier, Värk och Beroenden.
Över telefon??? Det går alldeles utmärkt att leda behandlingen över telefon. Nödvändiga anvisningar får du före via mail. Jag ringer upp dig på överenskommen tid. Headset eller högtalarfunktion är en klar fördel men inte alldeles nödvändigt.

Väntetid? Pris?
Det är ett par månaders väntetid f.n.   
Behandlingarna görs normalt med 1-2 veckors mellanrum. Beräkna 1 - 1½ timma första gången, därefter 1 timma/behandlingstillfälle. 750:-/gång.

När du bestämt dig, maila dessa uppgifter:
Namn
Tel.nr
Mobilnr
Din hemort
En kort beskrivning av ditt problem
När det brukar passa bäst att ringa dig

till denna mailadress (här som en liten rebus p.g.a. spam):

eftbehandlingJeft.se      ( ersätt J med @ )

Vad händer sen?
Jag återkommer till dig men det kan dröja något som det ser ut nu. Skulle det vara så att jag bedömer att EFT inte är lämpligt avråder jag.
Du får plusgirokonto för betalningen. När den kommit fram bestämmer vi en lämplig tid samt att du får anvisningar över mailen.

 

Alternativt söka vidare på svenska hemsidor om EFT
Här hittar du intressant läsning från utövare, olika diskussionsforum och intressegrupper. Oftast är man antingen entusiastisk (minst sagt) eller skeptisk (minst sagt) och så blir det nog när EFT är ett så pass annorlunda sätt att behandla problem - eller möjliggöra sina mål.
Här har du drygt 300 träffar genom en Googlesökning på dom som nämner den sida du nu läser, www.eft.se
Jag blir glad när jag på olika ställen ser hänvisningar eller ibland rena textkopieringar med källan angiven: www.eft.se
Självklart kan du Googla själv för ändå fler träffar.

Varma hälsningar
Per Thuresson  www.eft.se

 

 

UPP till menyerna    Reservation för ändringar.   Senast uppdaterad 2019-02-17    P.T.