EFT - "Emotional Freedom Techniques"
- metoden för alla känslomässigt orsakade problem...
...och förhindrade möjligheter.
Om mig och min väg till EFT

(Kontaktvägar nederst)


Jag heter Per Thuresson och bor i Göteborg. Utbildad till ingenjör 1966. Arbetade sedan som tekniker och konstruktör. Under 1980-90-talen blev jag allt mer intresserad av alternativmedicin, och tittade på olika metoder. Jag anser mig vara noggrann, pedagogisk och ha ett öppet sinne, men är samtidigt mycket analyserande (detta sista kan vara jobbigt).

Så småningom gick jag en kurs i Reiki, en healingmetod. När jag då märkte vilka positiva och oförklariga saker som hände med deltagarna, inklusive mig själv, fick jag det riktigt fundersamt: Det handlade om chi - en slags universell livsenergi i kroppen. Jag ville förstå allt, men trots ivrigt studerande, flera fortsättningskurser och mycket tänkande bestämde jag mig: Detta gick nog inte att förstå.
Men jag kände ändå en viss bakomliggande ordning eller mening; någon slags kraft. Nåväl, det var bara att försöka acceptera det hela.

Reikimetoden ger efter en tids utövande positiva förändringar på flera plan, och åstadkommer "under" hos många utövare, men man blir inte alltid av med det problem man själv tycker är viktigast. Man har t.ex. ont i sitt knä, men blir kanske bättre i magen eller mycket gladare istället. Det här att man "inte fick just det som man ville" störde mig något. En slags högre vishet rådde.

Så hörde jag talas om EFT, och tittade på upphovsmannen Gary Craigs hemsida. Läste fallbeskrivningarna. Om hur man sade olika saker och "knackade". Vad i hela friden var detta? Galna gänget? Nä, detta går jag inte på!
Men man pratade om att balansera kroppens energisystem (chi igen). Utövarna var allt från lekmän till proffessorer. Så läste jag om några "enminutersunder" och kände mig minst sagt lite kluven. Kunde detta verkligen fungera?

Men det hela verkade nästan ideellt och mycket generöst upplagt, oändligt med råd och tips. Inga stora kostnader. Jag kunde inte hitta en enda begravd hund.

Jag köpte hela utbildningsmaterialet, (numera c:a 125 videolektioner), gick själv på några EFT-kurser, studerade och praktiserade. Behandlingarna fungerade verkligen, och de fungerade efter exakt samma mönster som det påstods. Och ibland kom resultatet otroligt fort.
Och behandlingarna var mycket riktade - man tar ett problem i sänder, och blir ofta av med det.

Jag började själv hålla kurser och lära ut EFT.
Jag är mycket imponerad av vad EFT kan åstadkomma, och ser det som ett genombrott inom läkning, "den saknade pusselbiten".
Det känns viktigt, att föra ut kunskap om denna metod!

Jag tänker på dig som kanske nyss hört talas om EFT och nog är både nyfiken och med all rätt lite skeptisk. Tips: Googla runt på nätet på (med citationstecken)
"Emotional Freedom Techniques"
och du kommer att upptäcka hur mycket som helst om EFT, mängder av positiva inlägg, sällan kritiska. Du kommer också att upptäcka att alla gör EFT på lite olika sätt men det fungerar ändå. I de fall någon inte fått resultat finns det många fallgropar. Här är de kanske vanligaste:

1. att behandlingen görs för ospecifikt - man bör zooma in på precis rätt ställe eller s.k. aspekt, behandla till noll och sedan gå vidare till nästa,
2. att man tror att EFT alltid skall fixa problemet på några minuter,
3. att man ibland måste vara två personer - man är för nära sig själv för att inse allt eller...
4. att man inte går vidare och behandlar dom bakomliggande negativa händelser som ju lagrats i kroppen och ger symtomen idag. En
negativ händelse kan upplevas helt olika av olika personer, alltifrån ingenting till hemskaste tänkbara. Dessutom kan situationer misstolkas, speciellt i barndomen då man inte har så många referenser att jämföra med.

Enligt min erfarenhet fungerar EFT helt otroligt bra på trauma, över 95% lyckas, och det är förmodligen den viktigaste EFT-tillämpningen eftersom trauman ju sätter sig i kropppen och med tiden kan ge alla möjliga symtom.

EFT är en av flera metoder inom energipsykologin (som är en kombination av österländsk energimedicin och västerländsk psykologi). Det finns förstås ytterligare sätt. Ge inte upp. Oavsett vilken metod eller väg eller utbildare eller utövare du väljer, önskar jag dig...

Lycka till !    Per Thuresson


Kontakt             Du hittar kontaktväg under resp. avdelning: EFT-kurser    EFT-behandlingar

 

Denna sida uppdaterad  2014-01-16